Navigácia

Obsah

Vystavenie potvrdenia o pobyte

Ako sa môžem požiadať o vystavenie potvrdenia?

Vyplnenú žiadosť nám doručte osobne na obecný úrad, poštou, emailom alebo cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

Aké doklady budem potrebovať?

Ak žiadosť podávate osobne budete potrebovať občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze ( ak nemáte občiansky preukaz ).

V prípadne že žiadate poštou alebo elektronicky, údaje z OP uveďte v žiadosti.

Kto môže žiadať o podvedenie pre dieťa bez OP?

  • rodič alebo
  • opatrovník, poručník alebo iná fyzická osoba ktorá majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo
  • pestún alebo osoba ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo
  • zariadenie v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy.

Formuláre na stiahnutie

Poplatok

Poplatok za vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte je 5 EUR.

V prípade podania žiadosti o potvrdenie elektronicky je poplatok 2,50 EUR.

Doba vybavenia

Na počkanie.

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4699 158

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk