Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrhove

Starostka obce: Mgr. Zuzana Kučerová

Poslanci:

  • Ladislav Antal
  • Mgr. Milan Glevický
  • Mgr. Tatiana Pastoreková
  • PaedDr. Milan Richtarčík
  • Jozef Seman
  • Ondrej Soľana
  • Ing. Miroslav Wassermann

1

Štatut obce Spišský Hrhov (573.07 kB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Spišský Hrhov (478.2 kB)

Rokovací poriadok (350.37 kB)

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove na rok 2023 (177.4 kB)

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva v roku 2022 (357.24 kB)