Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností

Každý vlastník nehnuteľnosti má povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti. Ide o obecnú daň, ktorú platíte obci. Kde nehnuteľnosť získate, podáte si daňové priznanie. Toto podávate iba raz. Na základe tohto priznania Vám každý rok pošleme rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti, ktorú následne zaplatíte.

Upozornenie: Ak sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti, nezabudnite sa prihlásiť aj na daň z komunálneho odpadu.

Kto musí podať daňové priznanie ?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať ak ste:

  • vlastník alebo správca nehnuteľnosti alebo
  • nájomca nehnuteľnosti na viac ako 5 rokov a ste zapísaný na liste vlastníctva danej nehnuteľnosti alebo ak ste
  • užívateľ nehnuteľnosti a nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Kedy musí podať daňové priznanie?

Daňové priznanie musíte podať v 3 prípadoch:

  1. Keď Vám vznikla daňová povinnosť. Ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, daňová povinnosť Vám vznikne od 1. januára nasledujúceho roku. V takom prípade podajte daňové priznanie. Na základe toho priznania Vám vypočítame výšku dane a  každý rok pošleme rozhodnutie, ktoré následne zaplatíte.

         V prípade že ste nehnuteľnosť získali 1. januára, daňová povinnosť Vám vzniká k tomuto           dňu.

  1. Ak Vám zanikne daňová povinnosť. Daňová povinnosť Vám zanikne ak prestanete byť vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť Vám zanikne 31. Decembru daného roku. V takom prípade podajte daňové priznanie v ktorom zvolíte možnosť „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.
  2. Ak dôjde k zmene v nehnuteľnosť. Ak dôjde k zmene nehnuteľnosti napríklad pristavaním ďalšieho poschodia, zmenou výmery parcely a alebo druhu pôdy a podobne, môže to mať vplyv na výšku dane. V takom prípadne podajte čiastkové daňové priznanie s aktualizovanými skutočnosťami.

Ako môžem podať daňové priznanie?

Vyplnené tlačivo odovzdajte osobne alebo poštou na obecnom úrade alebo cez stránku slovensko.sk.

Dokedy mám podať daňové priznanie?

Daňové priznanie podajte najneskôr do 31.1. daného zdaňovacieho obdobia.

Aké doklady budem potrebovať?

  • Ak ste vlastník, nemusíte dokladať žiadne doklady. Všetko si overíme na katastri.
  • Ak ste správca alebo nájomca, doložte doklady preukazujúce túto skutočnosť ako napríklad, nájomnú zmluvu o užívaní nehnuteľnosti.

 

Formuláre na stiahnutie 

Poplatok

Bez poplatku.

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4297 436

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk