Navigácia

Obsah

Súpisné a orientačne číslo

Súpisné číslo stavby je slúži na evidenčné účely a prideľuje sa iba stavbám podľa zákona §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. Orientačné číslo stavby slúži na orientáciu v obci a na ulici a môže byť pridelené akejkoľvek stavbe.

Keď postavíte novú stavbu, po kolaudácií si podáte žiadosť a obec Vám obe čísla pridelí. Takisto ak stavbu búrate, musíte požiadať o ich zrušenie.

Ako požiadať?

Žiadosť spolu s potrebnými prílohami podajte osobne na obecnou úrade, poštou, alebo elektronicky.

Kto a kedy musí požiadať

  1. O určenie  súpisného orientačného čísla musí požiadať osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Obvykle ide o majiteľa stavby.
  1. O zrušenie súpisného a orientačného čísla požiada majiteľ budovy, a to do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odstránení stavby.
  1. O zmenu súpisného a orientačného čísla je obvykle možné požiadať, iba ak došlo k nejakej chybe pri prideľovaní čísel, a nedopatrením máte rovnaké číslo ako iná budova. V takom prípade nás kontaktujte.

Aké doklady budem potrebovať?

Budete potrebovať iba vypísanú žiadosť o určenie alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla. Všetky ostatné informácie, máme u nás na stavebnom úrade.

Formuláre na stiahnutie

Poplatok

Bez poplatku

Doba vybavenia

Do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4699 158

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk