Navigácia

Obsah

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Máte ho uvedený v občianskom preukaze a vždy môžete mať iba jeden trvalý pobyt. Má iba evidenčný charakter a nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi.

Ako sa môžem prihlásiť na trvalý pobyt?

Nachystajte si nižšie uvedené podklady a príďte si pobyt prihlásiť na obecný úrad. Prihlasovací lístok Vám vytlačíme.

Ak ste cudzí štátni príslušníci prihlasujete sa na pobyt na cudzineckej polícii. 

Aké doklady budem potrebovať?

Pre prihlásenie na trvalý pobyt budete potrebovať nasledujúce doklady:

 1. Platný doklad totožnosti. Môžete použiť jeden z nasledujúcich dokladov:
 • občiansky preukaz ( nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu) alebo
 • potvrdenie o občianskom preukaze (ak nemáte občiansky preukaz) alebo
 • cestovný doklad Slovenskej republiky (ak nemáte občiansky preukaz ani potvrdenie o občianskom preukaze) alebo
 • osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky  najviac 6 mesiacov staré (ak nemáte nič uvedené vyššie).
 1. Potvrdenie o práve k pobytu. 

Ak ste zapísaný na katastri, sami si to overíme. V nasledujúcich prípadoch nemusíte nič dokladovať ak:

 • ste vlastník alebo spoluvlastník alebo
 • máte vecné bremeno na doživotné užívanie alebo
 • ide o prihlásenie manžela/manželky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka.

V opačnom prípade priložte potvrdenie o súhlase k pobytu, ktoré

 • podpíše vlastník alebo všetci spoluvlastníci osobne pri podaní žiadosti alebo
 • obsahuje úradne overené podpisy vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.
 1. Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, budete okrem svojho dokladu totožnosti potrebovať aj rodný list dieťaťa. Dieťa môže prihlásiť iba jeho zákonný zástupca.

Formuláre na stiahnutie 

Doba vybavenia

Na počkanie.

Poplatok

Bez poplatku.

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4699 158

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk

Nezabudnite

Po zmene trvalého pobytu, si budete musieť vybaviť nové doklady, na ktorých je Váš trvalý pobyt uvedený. Ako napríklad občianky preukaz. Zároveň máte povinnosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu všetkým inštitúciám, ktoré ho evidujú, ako napríklad zdravotná a sociálna poisťovňa, banky, zamestnávateľ atď.