Navigácia

Obsah

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prechodný pobyt občana môže zaniknúť troma rozličnými spôsobmi

  • automaticky prechodný pobyt zanikne automaticky, kde uplynie lehota jeho platnosti.
  • na vlastnú žiadosť zanikne Váš prechodný pobyt, ak to o to sami požiadate.
  • ak ste vlastník, spoluvlastník alebo máte vecné bremeno na užívanie nehnuteľnosť môžete požiadať o zrušenie prechodného pobytu osoby, ktorá má vo vašej nehnuteľnosti prechodný pobyt. 

Ako sa podať žiadosť o odhlásenie?

Osobne na obecnom úrade

Aké doklady budem potrebovať?

platný občiansky preukaz

Poplatok

Bez poplatku

Doba vybavenia

Na počkanie

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4699 158

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk