Navigácia

Obsah

Sociálne služby

Ak máte záujem využívať sociálne služby, budete od Obce Spišský Hrhov potrebovať posudok o odkázanosti na sociálnu službu, s ktorým môžete následne požiadať o nasledovné sociálne služby.

  • Zariadenie pre seniorov  známe aj ako domov dôchodcov.
  • Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadenie, v ktorom dostanete 24h opatrovateľskú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie na určite prechodné obdobie, napríklad kým sa vyliečite z choroby alebo uzdravíte z úrazu.
  • Opatrovateľská služba je služba, pri ktorej Vás opatrovateľka chodí navštevovať priamo k Vám domov.
  • Denný stacionár je ambulantná forma sociálnej služby.

Ako požiadať po poskytnutie sociálnej služby.

I .Poraďte sa s nami

Predtým ako sa pustíte do podávanie žiadosti,poraďte sa s nami a zistite aké služby sú pre Vás vhodné a či na ne máte nárok. Zvolajte nám na obecný úrad alebo nás navštívte osobne. Telefonický kontakt: 053/4592 238

II. Požiadajte o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Keď ste si vybrali službu o ktorú máte záujem a aspoň predbežne ste si overili, že na ňu máte nárok, požiadajte o oficiálne posúdenie nároku.

1. Vyplňte žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo je dole na stránke)

2.Navštívte Vášho obvodného lekára a nechajte si vyplniť lekársky nález

  • doneste aj fotokópie posledných absolvovaných odborných vyšetrení, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov, ak ich nemáte v zdravotnej karte
  • tlačivo je dole na stránke
  • poplatok za vystavenie posudku je obvykle 10 EUR

3. Podajte žiadosť na obecnom úrade a priložte aj lekársky nález

4. Vašu žiadosť preveríme s našim posudkovým lekárom, a vypracujeme rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý Vám vydáme osobne alebo pošleme poštou do vlastných rúk na adresu trvalého bydliska, alebo na adresu ktorú ste uviedli v žiadosti.

  • Posudok je právoplatný po 15 dňoch od doručenia
  • Ak chcete nadobudnutie právoplatnosti urýchliť, môžete sa vzdať odvolania. V takom prípadne nadobudne posudok právoplatnosť ihneď.

III. Vyberte si zariadenie sociálnych služieb a podajte žiadosť

Ak ste obdržali rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiadajte o poskytnutie sociálne služby vo Vami vybranom zariadení. Zoznam zariadení v Prešovskom Kraji nájdete na tejto adrese:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/organizacie/socialne-sluzby/

 

Formuláre na stiahnutie na stiahnutie

Doba vybavenia

Obvykle jeden až dva týždne

Poplatok

Bez poplatku

Vybavuje

Oddelenie sociálnych služieb

Mrg. Ivana Farkašovská

Tel.: 053/4699 158

E-mail: ivana.farkasovska@spissky-hrhov.dcom.sk