Navigácia

Obsah

Najčastejšie životné situácie

Stavba rodinného domu, garáže, realizácia prístavby

Základné informácie o stavebnom konaní nájdete v manuály výstavba rodinného domu, prípadne kontaktujte náš stavený úrad.

Formuláre na stiahnutie

Poznámka: Územné konanie je nutné realizovať iba v prípade, ak chcete stavať v extraviláne obce a ak  daná parcela nie je riešená v územnom pláne.   

 

Ohlásenie drobnej stavby ( prípojka plynu, oplotenie, prerábka ...)

V prípade realizácie drobnej stavby v zmysle zákona, podajte nasledujúcu žiadosť.

To či Vaša stavba spĺňa definíciu drobnej stavby, si overte tu:  50/1976 Z.z. § 139 odsek 6 a 7 

 

Odstránenie stavby

V prípade plánujete odstránenie stavby podajte nasledujúcu žiadosť.

 

Ako podať žiadosť?

Vaše žiadosti môžete podať na stavebnom úrade osobne alebo poštou.     

         

Vybavuje

Stavebný úrad 

Mária Marčišáková

Tel.: 0918 672 660

E-mail: maria.marcisakova@spissky-hrhov.dcom.sk