Navigácia

Obsah

Čo je u nás nové

Začiatok školského roka

Čítanie v pyžamkách

Aktuality - Oznamy

21.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 3

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Vážení obyvatelia, nižšie nájdete regionálnu tlačovú správu týkajúcu sa elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Detail

15.10.2020

Participatívny rozpočet 1

Participatívny rozpočet

Nová príležitosť pre občanov zapojiť sa do tvorby rozpočtu a realizácie vlastných projektov.

Detail

12.10.2020

Africký mor ošípaných - registrácia chovov v celej SR - chov ošípaných vo vysoko-rizikových oblastiach - usmernenie 3

Africký mor ošípaných - registrácia chovov v celej SR - chov ošípaných vo vysoko-rizikových oblastiach - usmernenie

Vážení občania, v súvislosti s nepriaznivým vývojom afrického moru ošípaných v pohraničných oblastiach Slovenskej republiky, Vám dávame do pozornosti Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Detail

06.10.2020

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Spišský Hrhov 1

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Spišský Hrhov

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci október 2020 bude v katastrálnom území obce Spišský Hrhov vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.

Detail

04.10.2020

Uverejnenie výsledkov volieb starostu obce 1

Uverejnenie výsledkov volieb starostu obce

Za starostu obce Spišský Hrhov bola dňa 3.októbra 2020 zvolená Mgr. Zuzana Kučerová s celkovým počtom platných hlasov 347.

Detail

03.10.2020

Prerušenie prevádzky ZŠ, MŠ, ŠKD a ZUŠ na základe rozhodnutia RUVZ v PP 1

Prerušenie prevádzky ZŠ, MŠ, ŠKD a ZUŠ na základe rozhodnutia RUVZ v PP

Milí občania, napriek tomu, že sme dlho vydržali bez pozitívneho občana, prišlo to aj medzi nás. Z tohto dôvodu na základe rozhodnutia RUVZ v PP sa prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ZUŠ v Spišskom Hrhove prerušuje od 5.10. do 11.10. z dôvodu výskytu Covid 19. Od pondelka 5.10. prechádza 1. a 2. stupeň na dištančnú formu vyučovania. Veríme, že vďaka včasnému zisteniu sa počet nezvýši a budeme všetci zdraví a v bezpečí. Preto Vás PROSÍME, sprísnite dodržiavanie všetkých pravidiel, dezinfikujte ruky, noste rúško, dodržiavajte odstupy! Buďme zodpovední! O ďalšom postupe budeme rodičov priebežne informovať!

Detail

16.09.2020

Elektronické sčítanie domov a bytov 4

Elektronické sčítanie domov a bytov

Vážení obyvatelia, nižšie nájdete regionálnu tlačovú správu týkajúcu sa elektronického sčítania domov a bytov.

Detail

15.06.2020

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2020 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 151/2020 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a určil deň ich konania na sobotu 3. októbra 2020.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií