Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Levoča
Región Spiš
Počet obyvateľov 1677
Rozloha 1200 ha
Prvá písomná zmienka

1243

 

Obec Spišský Hrhov

Územie dnešnej obce bolo osídľované počnúc dobou kamennou /neolit, 450 r. pred n.l./. Slovania sa tu usádzali už pre 9. Storočím a od obdobia Veľkej Moravy /9.-.10. stor./ tu žili najmenej v troch osadách, ktoré pravdepodobne spadali pod správu hradiska na Dreveníku.

Viacej nájdete v položke História

Čo je u nás nové

Projekt IKT

MUZikMUZeum

Kalendár akcií

25.05.2019 - 26.05.2019

Detská tour Petra Sagana

Detská tour Petra Sagana

Prihlás sa aj ty na detskú tour Petra Sagana dňa 26. mája 2019 v areáli parku Spišský Hrhov pri kaštieli.

Detail

01.06.2019

Deň detí v Spišskom Hrhove 1

Deň detí v Spišskom Hrhove

Obec v spolupráci s organizáciami v našej obci si pre Vás pripravili Deň DETÍ!!! K úplnej dokonalosti potrebujeme v tento deň plné ihrisko detí a krásne počasie!

Detail

13.07.2019 - 20.07.2019

7. dňový pútnický zájazd s pobytom pri mori 1

7. dňový pútnický zájazd s pobytom pri mori

Majatour, s.r.o. v spolupráci s obcou Spišský Hrhov Vás pozýva na pútnický zájazd do Medjugorja.

Detail

23.08.2019 - 24.08.2019

Harhovske čuda a zabaviska 2019

Harhovske čuda a zabaviska 2019

Harhovske čuda a zabaviska

Detail

Aktuality - Oznamy

21.05.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 31. 5. 2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove.

Detail

21.05.2019

Zber elektroodpadu 1

Zber elektroodpadu

Zvoz sa uskutoční: 24. 5. 2019 o 8:00 hod. Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.

Detail

07.05.2019

Zber bioodpadu v mesiaci Máj a Jún

Zber bioodpadu v mesiaci Máj a Jún

Pondelkový zber biologicky rozložiteľných odpadov priamo od rodinných domov sa uskutoční 13.5.2019 a 27.5.2019, 10.6.2019 a 24.6.2019. Odpad vykladajte v deň zberu v ranných hodinách do 8:00.

Detail

30.04.2019

Taxana 3

Taxana

Zavedenie eKasy a potrebné informácie pre podnikateľov.

Detail

18.03.2019

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 1

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči Vás týmto žiada o zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich z § 16 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zákazu zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Detail

04.02.2019

Európsky parlament

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 4. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Detail

07.01.2019

Kalendár separovaného zberu odpadu 2019 1

Kalendár separovaného zberu odpadu 2019

Kalendár separovaného zberu odpadu 2019

Detail

19.01.2018

D) Hlasy predkov - multimediálne prezentácie zbierky Hlasy predkov

D) Hlasy predkov - multimediálne prezentácie zbierky Hlasy predkov

= multimediálne prezentácie skladieb zo zbierky Hlasy predkov spojené s hovoreným slovom, prezentáciou archívnej fotodokumentáciou a scénickým tancom bude realizovaná na 6 miestach, ktoré sú významnými regionálnymi historickými miestami: Spišský Hrhov – Barcice – Stary Sacz – Bardejov – Kežmarok – Levoča.

Detail

19.01.2018

C) Hlasy predkov - kreatívne hudobné workshopy

C) Hlasy predkov - kreatívne hudobné workshopy

= kreatívne hudobné workshopy s cieľom vytvoriť multimediálnu prezentáciu vybraných hudobných skladieb zo zbierky Hlasy predkov, na ktorých budú participovať obyvatelia zo slovensko-poľského pohraničia

Detail

19.01.2018

B) Hlasy predkov - tradičné hudobné nástroje poľsko-slovenského Pohraničia

B) Hlasy predkov - tradičné hudobné nástroje poľsko-slovenského Pohraničia

= Systematizácia zbierky ľudových hudobných nástrojov zbierkového fondu Múzea ľudových hudobných nástrojov, ktoré vzniklo v roku 2008 v pôvodnej drevenici v obci Brutovce. = Putovná výstava slovenských ľudových hudobných nástrojov nachádzajúcich sa v Múzeu ľudových hudobných nástrojov = Prezentácia a propagácia ľudových hudobných nástrojov (postery, bannery, web stránka) z Múzea ľudových hudobných nástrojov – formou didaktickej pomôcky pre vzdel. a kult.inštitúcie

Detail

19.01.2018

A) Hlasy predkov - odborné semináre

A) Hlasy predkov - odborné semináre

= odborný exkurz do témy kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia so zameraním na tému vychádzajúcu z odbornej publikácie Hlasy predkov prostredníctvom interaktívnych seminárov s možnosťou otvorenej diskusie k jednotlivým témam. Tieto semináre budú vstupom do problematiky národnostnej skupiny obyvateľov Slovenska a Poľska, ktorými sú Rusíni-Lemkovia a ich špecifické kultúrne dedičstvo, pričom dôraz bude na hodnotnú zachovanú zbierku tradičných piesní z roku 1925-36.

Detail