Obsah

Výzvy

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Kúpa záhradnej techniky - kosačka

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kúpa kompaktného bagra TAKEUCHI TB216

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava miestnych komunikácií v obci Spišský Hrhov

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Komunitné centrum - Plynofikácia

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Vodárenské zdroje vody - 4x prameň, 6 x kopaná studňa

Výzva na určenie PHZ a na predloženie cenoveuj ponuky - PD - ČOV Spišský Hrhov II.etapa

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia Vodozádržné optrenia v obci Spišský Hrhov

Výzva - kúpa osobného motorového vozidla

Výzva - rekonštrukcia čov

Výzva - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

Výzva na predkladanie ponúk Catering a ubytovanie pre workshopy – Príloha_cenová ponuka_formulár

Výzva na predkladanie ponúk Catering a ubytovanie pre workshopy

Výzva na predkladanie ponúk – ozvučenie, osvetlenie, projekcia

Príloha k výzve_Návrh plnenia kritérií

Verejné obstarávanie – Výzva – PD

Výzva na predkladanie ponúk – Zberný dvor Spišský Hrhov 16.06.2016

Výzva – Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie

Výzva – Drevo

Výzva – Nákup zberných nádob 1

Stránka