Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Spišský Hrhov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
DIČ: 2020717853

Kontaktná osoba:
Mgr. Lívia Vagnerová
tel: +421 53 4592 238