Navigácia

Obsah

Zadávanie zákaziek

Zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. (9) Zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Por. č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Dátum zverejnenia

Dátum podpisu

1.

Elektrický kotol

3838,80 €

29.07.2013

02.08.2013

2.

Svetelný zdroj a akumulátor

3602,40 €

29.07.2013

02.08.2013

3.

Štrk na prepojenie ulíc Pribišova – Grófska

1400,00 €

16.08.2013

21.08.2013

4.

Kotolňa na drevoštiepku pre telocvičňu v Sp. Hrhove – Doplnkové práce

6495,52 €

28.08.2013

04.09.2013

5.

Plynofikácia ul. Pisarovská

9789,80 €

10.09.2013

13.09.2013

6.

Výmena okien a dverí – Pálenica

18.731,83 €

08.11.2013

13.11.2013

7.

Čistička odpadových vôd-Pisárovská – stavebné práce

5.787,96 €

08.11.2013

13.11.2013

8.

Zateplenie Pálenice – časť Sýpka

35.847,56 €

03.01.2014

10.01.2014

9.

Sušička ovocia, bylín

9.396,00 €

08.01.2014

14.01.2014

10.

Kotol na peletky

2.280,00 €

28.01.2014

06.02.2014

11.

Stolárske rezivo

7.295,00 €

13.02.2014

19.02.2014

12.

Rozšírenie STL plynovodu Sp. Hrhov II. etapa Dolinky

12.298,48 €

17.02.2014

21.02.2014