Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 5/2014

Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 5/2014

VZN-5.2014.pdf

VZN č. 1/2013

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 1-2013.pdf

VZN č. 2/2011

Všeobecné záväzné nariadenie 2/2011 - O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišský Hrhov

vzn-2011-cas-predaja.pdf

VZN č. 5/2011

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov

vzn-o-daniach-5-2011.doc

VZN č. 3/2011

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2011 o opatrovateľskej službe na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 3-2011.pdf

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011

Dodatok č. 2

VZN č. 3-2011 - Dodatok č. 2.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011

Dodatok č. 1

VZN č. 3-2011 - Dodatok č. 1.pdf

VZN č. 3/2010

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2010 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Spišský Hrhov-Trhový poriadok

VZN č. 3-2010.pdf

VZN č. 1/2010

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010 domový poriadok

VZN č. 1-2010.pdf

VZN č. 4/2009

Všeobecné záväzné nariadenie o určení názvu ulíc

VZN 4 2009 o určení názvu ulíc.pdf

VZN č. 3/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Spišskom Hrhove

VZN č. 3-2008.pdf

VZN č. 2/2007

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 o poriadkoch a poplatkoch na cintorínoch v obci Spišský Hrhov

VZN č. 2-2007.pdf

VZN č. 1/2007

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Spišský Hrhov

VZN č. 1-2007.pdf

Príloha č.1 k VZN č. 1/2007

Územný plán obec Spišský Hrhov - správa

UPN správa.pdf

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2007

Územný plán obce Spišský Hrhov

ÚP.pdf

Príloha č. 3 k VZN č. 1/2007

Územný plán obce Spišský Hrhov - širšie vzťahy

V1_širšie vzťahy.pdf

Príloha č. 4 k VZN č. 1/2007

Územný plán obce Spišský Hrhov- dopravné riešenie

V3_dopravné riešenie.pdf

Príloha č. 5 k VZN č. 1/2007

Územný plán obec Spišský Hrhov - technická infraštruktúra

V4_technická infraštruktúra.pdf

Príloha č. 6 k VZN č. 1/2007

Územný plán obce Spišský Hrhov - návrh krajiny a ochrana prírody

V5_Navrh krajiny a ochrana prirody.pdf

Príloha č. 7 k VZN č. 1/2007

Územný plán obce Spišský Hrhov- zábery

V6_zábery pf.pdf

Stránka