Navigácia

Obsah

PaRo 2023

Výsledky hlasovania PaRo 2023

Verejná prezentácia projektov PaRo 2023 - Video

PREZENTÁCIE PROJEKTOV PaRo 2023:

NOVÝ OBECNÝ SAD - 100 STROMOV
Prihlasovateľ: Bc. Martin Hrehorčák
Požadovaná suma: € 3.000,-
Informácia o posúdení projektu: Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023.
Alokovaná suma: € 3.000,-
Počet hlasov v hlasovaní: 102
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Projekt postúpil do hlasovania. Realizácia.

Krátky popis projektu:

Nový obecný ovocný sad na parcele bývaleho pokusného políčka je najlepšou voľbou pre vysadenie 100 stromov. V dlhodobom horizonte je cieľom rozvíjať produkciu lokálnych produktov, vzdelávať mladých ľudí, vytvoriť spoločný priestor pre všetky generácie obyvateľov tak, aby sa nám podarilo zachovať nadobudnuté zručnosti a zároveň ich aj ďalej odovzdávať. Celý proces od plánovania, založenia, udržiavania a rozvíjania sadu je veľmi pestrá činnosť, ktorá postupne vytvára ďalšie a ďašie možnosti, ktoré sa v čase a priestore menia a prispievajú k zatraktívneniu našej obce. Tak, ako zakladáme sad a formujeme ho výchovným rezom, tak je to podobne aj s našimi deťmi, na ktoré je tento projekt primárne cielený.

“Najlepší čas pre zasadenie stromu bol pred 20 rokmi. Druhý najlepší je teraz.”

PREZENTÁCIA PROJEKTU (1.88 MB)

 

V ZOVRETÍ DÁVNYCH HRIECHOV
Prihlasovateľ: PhDr. Denisa Dzurillová
Požadovaná suma: € 2.200,-
Informácia o posúdení projektu: Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023.
Alokovaná suma:  0,-
Počet hlasov v hlasovaní: 49
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Projekt postúpil do hlasovania. Projekt nebol v hlasovaní vybratý na realizáciu.

Krátky popis projektu:

Projekt "V zovretí dávnych hriechov" je unikátne nočné divadelné predstavenie zasadené mimo javiska, v netradičných priestoroch Csákyovského kaštieľa v Spišskom Hrhove. Hlavným motívom podujatia sú staré dochované povesti a historické udalosti zásadné späté s historickým regiónom Spiš a obcou Spišský Hrhov, ktoré sú spracované do uceleného divadelného predstavenia s prvkami napätia, drámy ako aj mystickosti, nadprirodzenosti či hrôzy.

PREZENTÁCIA PROJEKTU (983.38 kB)

 

STOLNÝ TENIS
Prihlasovateľ: Mária Marčišáková
Požadovaná suma: € 1.910,-
Informácia o posúdení projektu: Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023.
Alokovaná suma: € 0.-
Počet hlasov v hlasovaní: 66
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Projekt postúpil do hlasovania. Projekt nebol v hlasovaní vybratý na realizáciu.

Krátky popis projektu:

Osadenie exteriérového tenisového stola v areáli futbalového ihriska v Spišskom Hrhove.

PREZENTÁCIA PROJEKTU (1.04 MB)

 

PROCES A TERMÍNY PaRo 2023 (328.98 kB)

PRAVIDLÁ PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA ROK 2023 (1.09 MB)

Najčastejšie otázky a odpovede (165.06 kB)

Ako funguje PaRo (397.17 kB)

PaRo 2022