Obsah

Výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Stavebný dozor - výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Spevnené plochy - cyklochodník a športoviská

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia chodníka ul. Pribišova Spišský Hrhov

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Územnoplánovacia dokumentácia - Zmeny a doplnky územného plánu č. 1 obce Spišský Hrhov

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Kúpa záhradnej techniky - kosačka

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kúpa kompaktného bagra TAKEUCHI TB216

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava miestnych komunikácií v obci Spišský Hrhov

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Komunitné centrum - Plynofikácia

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Vodárenské zdroje vody - 4x prameň, 6 x kopaná studňa

Výzva na určenie PHZ a na predloženie cenoveuj ponuky - PD - ČOV Spišský Hrhov II.etapa

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia Vodozádržné optrenia v obci Spišský Hrhov

Výzva - kúpa osobného motorového vozidla

Výzva - rekonštrukcia čov

Výzva - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

Výzva na predkladanie ponúk Catering a ubytovanie pre workshopy – Príloha_cenová ponuka_formulár

Výzva na predkladanie ponúk Catering a ubytovanie pre workshopy

Výzva na predkladanie ponúk – ozvučenie, osvetlenie, projekcia

Príloha k výzve_Návrh plnenia kritérií

Verejné obstarávanie – Výzva – PD

Stránka