Menu
Obec Spišský Hrhov

S čím pomôžeme:

rozšírené vyhľadávanie

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov

Obec Spišský Hrhov najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Predstavitelia obce presvedčili národnú hodnotiacu komisiu, že rozsah jej obnovy a rozvoja je príkladný vo všetkých hodnotených oblostiach a dosiahnuté výsledky sú prezentované na národnej a medzinárodnej úrovni. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, s využitím inovatívnych foriem podpory zamestnanosti, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva, starostlivosti o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Bošáca v okrese Nové mesto nad Váhom a tretie miesto obec Kapušany v okrese Prešov. Na svojom záverečnom rokovaní v Selciach (23. – 24. september 2015) o tom rozhodla národná hodnotiaca komisia, ktorá určila aj víťazov ostatných kategórií súťaže.

Cieľom súťaže je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka

„Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „byť otvorený“, ktoré oslavuje vidiecke oblasti k otvorenej spolupráci so svojimi susedmi a k spoločnému spájaniu síl prostredníctvom medziobecných a regionálnych spolkov a združení. Znamená to byť otvorený aj inovatívnym nápadom, stratégiám a perspektívam,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Ing. Martin Lakanda. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera, partnerských organizácií a Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Členovia hodnotiacej komisie vyzdvihli dlhodobý prínos súťaže z komplexného odborného pohľadu v oblasti hospodárenia, ekonomického, kultúrneho, sociálneho a environmentálneho fungovania obcí. Šestnásť rokov existencie národnej súťaže je podľa hodnotiacej komisie výsledkom pôsobenia vyhlasovateľov a jej stabilných partnerov. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa môžu za svoju krajinu uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny. Komisia konštatovala, aj napriek nižšiemu počtu prihlásených obcí do tohto ročníka súťaže, viditeľný nárast ich komplexného rozvoja. Je podľa nej potešujúce, že sa prihlásené obce otvárajú domácim aj zahraničným návštevníkom, čo vyplynulo z hodnotenia v kategórii Dedina ako hostiteľ. V budúcich ročníkoch komisia odporúča hľadať možnosti a formy ďalšej motivácie obcí k zapojeniu sa do súťaže a propagovať výsledky a prínosy na úrovni jej vyhlasovateľov a partnerov. Komisia apeluje na obce, aby vyvíjali tlak na dôsledné dodržiavanie legislatívnych nástrojov na zlepšenie uplatňovania adekvátneho stavebného poriadku či regulatívov vo výstavbe, rešpektujúc identitu svojho vidieckeho prostredia. Všetkým obciam odporúča aj hlbšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi a tých vyzýva k spracovávaniu kvalitných a efektívnych projektových dokumentácií rešpektujúcich zachovanie a obnovu charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Ceny odovzdávajú v novembri v Spišskom Hrhove

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Spišský Hrhov v novembri 2015. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov a partnerov súťaže, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže na uskutočnenie vybraných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine. Víťaz okrem toho získava od generálneho partnera súťaže finančný príspevok na organizačné zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže a finančný príspevok na reprezentáciu v európskej súťaži. Vyhlasovateľmi súťaže Dedina roka 2015 sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska, generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovenku.

  • Charakteristika víťaznej obce Spišský Hrhov
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Levoča
  • Rozloha katastra: 1200 ha
  • Počet obyvateľov: 1445
  • Starosta obce: Vladimír Ledecký

 

Obec Spišský Hrhov sa nachádza v južnej časti Levočského okresu v tesnom susedstve okresného mesta. Leží na hranici Levočských vrchov a Hornádskej kotliny a návštevník z nej má nádherný výhľad aj na Spišský Hrad. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z roku 1243, keď sa tu usadil významný spišský kolonizačný rod Gyorgyovcov. V roku 1885 celý majetok predali uhorskému šľachticovi VidoroviCsákymu. Za jeho éry dosiahla obec veľký rozvoj nielen v remeselníctve ale aj architektúre. Gróf da postaviť nový kaštieľ, múr akolo 17- hektárového parku s rybníkom, zamestnával množstvo robotníkov. V roku 1922 vybudoval prvý vodovod v obci a v roku 1924 postavil strojovňu na výrobu jednosmerného elektrického prúdu, ktorý zaviedol v kaštieli a neskôr aj v celej obci.

Populácia obce neustále rastie pre jej atraktívnosť a neustále sa rozvíjajúce prostredie. Hlavným motorom jej rozvoja je obecná firma Hrhovské služby, s. r. o. Je to podnik so 100% účasťou obce tvoriaci každoročný zisk, ktorého cieľom je vytváranie pracovných miest a ich trvalé udržanie. Firma zabezpečuje výstavbu bytových domov aj z recyklovaného odpadového dreva, rekonštrukciu budov, vyrába palivo z obnoviteľných zdrojov- drevnú štiepku a peletky, má stolársky program, poskytuje poľnohospodárske a záhradkárske služby, zapožičiava mechanizmy, stroje a pracovné náradie. Obecný podnik má však aj sekundárne aspekty. Okrem toho, že poskytuje minimálne dočasnú prácu, ovplyvnil aj životnú úroveň Rómov. V obci pôsobia ďalšie firmy, ktoré sa zaoberajú zberom, triedením a najmä zhodnocovaním odpadu, ekologickým poľnohospodárstvom. Pripravený tu je aj priemyselný park, v ktorom zatiaľ pôsobia dva podniky.

Vzhľad obce ovplyvnila intenzívna výstavba rodinných domov, za posledných desať rokov pripravila a odpredala 500 stavebných pozemkov. Staré hospodárske budovy v centre obce – sýpky, mlynica, pálenica, kravín – obec odkúpila a zrekonštruovala. V spojitosti s výstavbou bytového domu nižšieho štandardu obec odstránila posledné chatrče a zdevastované domy.

Poznávacími znameniami obce sú kamenný cestný most, kaštieľ s historickým chráneným parkom, jazerom, skleníkom a fontánami, a najmä gigantické drevené plastiky. Už z hlavnej cesty láka pocestného obrovská drevená lyžica, ktorou sa obec zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Drevené predmety sú výsledkom živej nátury a kreativity obyvateľov, ktorí každoročne vítajú tisíce tunajších i cezpoľných návštevníkov na festivale Harhovské čudá a zábaviská. Okrem pokusu o nový zápis rekordu je program letného festivalu obohatený o predstavenia hudobných, folklórnych a tanečných súborov, prezentácie ľudových remeselníkov, a tiež o športové a súťažné aktivity.

Návštevníci obce si môžu pozrieť remeselnú dielňu s Historickou expozíciou, galériu. Dielňa ponúka výrobky ľudových hudobných nástrojov, umeleckých rezbárov, kováčov, kožiarov, výrobcov pôvodných hračiek, šperkov, realizuje množstvo ukážok a kurzov. V rámci športovo – rekreačných zariadení majú návštevníci obce k dispozícií kúpalisko, wellness, fitness centrum, športové ihriská.v obci zriadili komunitné centrum, ktoré poskytuje komplexné zázemie pre spolkovú činnosť. O výchovu a rozvoj detí sa v obci starajú základná škola s materskou školou, základná umelecká škola, centrum voľného času, školský klub detí, reedukačné centrum a súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva. Škola má mimoriadne aktívny prístup k poznávaniu regiónu, ekologickej výchove, športu, jazykovej a čitateľskej gramotnosti, multikulturalizmu a využívaniu IKT. Obec nezabúda ani na starších obyvateľov, je tu denný stacionár s množstvom kultúrno – záujmových aktivít. V rámci starostlivosti o životné prostredie sa obec venuje, okrem pravidelnej údržby verejnej zelene obecnou firmou, separovaniu komunálneho odpadu, kompostovaniu, výstavbe nízko energetických domov z odpadového dreva a spracovaniu drevenej štiepky, biomasy a odpadového papiera na výrobu paliva pre obecné objekty záujemcov. Obec sa spoločne s ovocinármi v miestnom sade pokúša zachovať staré odrody ovocných stromov. V areáli základnej školy je vybudovaný tzv. walipini skleník, exteriérová ekoučebňa so zelenou strechou, arborétum, jazierko na zachytávanie dažďovej vody, bylinkové záhony, ukážky funkčnosti a výhod systémov zelených striech. Obec má v pláne vybudovať suchý polder nad obcou.

Obecné noviny týždenník miest a obcí, ročník XXV,13 október 2015, strana 12 – 13

Dátum vloženia: 25. 1. 2016 21:07
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 3. 2019 21:09

Udalosti

Participatívny rozpočet obce Spišský Hrhov

Transparentný účet na obnovu kaštieľa

1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Naša predajňa

Naša nová predajňaOtváracie hodiny
Pondelok - Piatok
10:00 - 17:30

Pestovateľská pálenica Spišský Hrhov

Pálenica

Kúpalisko Spišský Hrhov

Kúpalisko

MuzikMuzeum

MuzikMuzeum

Majestátny reprezentatívny kaštieľ v Spišskom Hrhove je klenotom medzi slovenskými kaštieľmi, pýchou obce i celého regiónu. Na mieste staršej šľachtickej rezidencie ho v 19. storočí postavil významný uhorský rod Csákyovcov. Stavba bola realizovaná v novobarokovom slohu s klasicistickými prvkami podľa vzoru francúzskych zámkov. Ku kaštieľu obklopenému rozľahlým prírodno-krajinárskym parkom prilieha Kaplnka sv. Anny postavená taktiež v novobarokovom štýle. Bývalá csákyovská rezidencia stojí na strategicky významnom mieste. Starší renesančný kaštieľ, ktorý tu stál pred ňou, bol súčasťou varovného systému Spišského hradu — medzi hradom a týmto kaštieľom (ako i ďalšími z hradu viditeľnými kaštieľmi v Bijacovciach a Hodkovciach) sa komunikovalo prostredníctvom svetelných signálov.