Navigácia

Obsah

Školstvo a vzdelávanie

Typ: ostatné

V Spišskom Hrhove bola r. 1580 zriadená magnátska škola pre deti šľachticov a slobodných gazdov. Založil ju gróf de Gara. Existovala do r. 1666 a donedávna bola považovaná za najstaršiu šľachtickú školu na Spiši. Na tejto škole v rokoch 1624 – 1646 pôsobila aj významná osobnosť vtedajšieho kultúrneho života – Daniel Pribiš (1580 – 1646). Tento pedagóg a básnik spolu s Jurajom Tranovským zostavil a vydal v r. 1636 známy spevník Cithara sanctorum. Daniel Pribiš je pochovaný v Spišskom Hrhove pri rímskokatolíckom farskom kostole.

V rokoch 1920 – 1921 bola štátom postavená škola s dvoma učebňami a s dvoma bytmi pre učiteľov. V roku 1962 sa postavila nová škola. Niesla najprv názov osemročná stredná škola a neskoršie základná deväťročná škola.

Dnešná Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove je moderná, plne organizovaná základná škola. Má 9 ročníkov a v súlade s medzinárodnou normou pre klasifikáciu vzdelávania ISCED poskytuje základné vzdelávanie ISCED 1 a ISCED 2.

S partnerskými školami z ČR a PR spolupracuje na spoločných európskych projektoch, výmenných pobytoch, vydaní turistického sprievodcu Spišom v anglickom a poľskom jazyku.

Jazyková zdatnosť je skvalitňovaná výučbou lektorov zo zahraničia, využívaním cudzieho jazyka v praxi prostredníctvom sprievodcovských služieb žiakov. Škola je okrem jazykov zameraná aj na ekológiu a pestovanie bylín. Prostredníctvom aktivít knižnice cielene rozvíja čitateľskú gramotnosť žiakov.

Udržiavaním folklórnych a remeselných tradícií regiónu sa angažuje na zveľaďovaní kultúrneho života obce.

So školstvom a vzdelanosťou v obci je spojená aj významná postava slovenských dejín – Ľudovít Štúr. Počas svojich štúdií v Levoči bolo jeho obľúbeným a často navštevovaným miestom okolie Spišského Hrhova. Po ňom je tradične pomenovaná aj časť obce – Štúrova dolina. 


Vytvorené: 9. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2019 1:59
Autor: