Navigácia

Obsah

Kamenný most

Typ: ostatné

Kamenný most je z prvej polovice 19. storočia. Napriek tomu, že sa v tomto období na takýchto miestach stavali predovšetkým drevené mosty, stavitelia sa rozhodli pre kamenný most.

Ide o klasický oblúkový most so štyrmi poľami, ktorý preklenuje potok Lodzina. Konštrukcia klenieb je z pieskovcových platní. Každá klenba je murovaná do debnenia a zakrivenie do oblúka zabezpečuje pomerne hrubá vrstva malty. Piliere mosta sú vymurované z lomového pieskovca, v čelách s trojuholníkovými oporami. Most z vonkajšej strany nebol ani omietnutý, ani vyškárovaný. Rozpätie klenieb sa pod niektorými oblúkmi pohybuje od 5,49 do 5,79 m a piliere sú hrubé 2 m. Celková dĺžka mosta je 39,93 m.

Most bol postavený pred takmer 200 rokmi a v čase svojho vzniku rátal len so zaťažením konskými povozmi. Napriek tomu, že je dnes využívaný ťažkými automobilmi a poľnohospodárskymi mechanizmami, spĺňa statické požiadavky dnešnej doby a je vo výbornom technickom stave.

Obec v novodobej histórii postihlo viacero povodní. Na majetku obce, ale hlavne občanov napáchali veľké škody. Ale ani tá najväčšia povodeň nezaplnila vodou oblúky mosta ani spolovice. Paradoxom je, že novodobé mosty, mostíky a lávky zobrala veľká voda až do Hornádu. Aj to dokazuje obdivuhodnú projektovú a najmä konštrukčnú vyspelosť riešenia mosta nielen na svoju dobu, ale aj na súčasné podmienky.  


Vytvorené: 9. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2019 9:13
Autor: