Navigácia

Obsah

Csákyovci a Spišský Hrhov

Typ: ostatné

Zmienky o významnom rode Csákyovcov pochádzajú už zo 14. stor.  Prvým z najvýznamnejších predstaviteľov rodu bol Štefan (1560 – 1605), kapitán sedmohradských vojsk a prvý z rodu, ktorý prišiel na Slovensko (Šarišský hrad).

S menom Štefan Csáky sa napokon spája aj história rodu na Spiši. Ide o Štefana (1603 – 1662), ktorý prostredníctvom manželky zdedil Spišský hrad po dovtedy najvýznamnejšom spišskom rode Thurzovcov. Postavenie na Spiši si upevnil lojalitou voči kráľovi, potláčaním povstaní i diplomatickými úspechmi. Spišský hrad s priľahlými majetkami sa stal domovom spišského župana a na dlhé obdobie práve rod Csákyovcov významne vplýval na dianie v celom Uhorsku. Z jeho troch synov je so Spišom najviac spojený znovu Štefan (1635 – 1699), ktorý bol županom, generálom a ríšskym sudcom. Keďže bol trikrát ženatý a mal 26 detí, po jeho smrti sa majetok rodu delil (v r. 1702) a vzniklo 5 rodových vetiev – iliašovská, hodkovská, bijacovská, košicko-trenčianska a kluknavská.

Práve kluknavská vetva (Imricha III) je pre obec Spišský Hrhov najvýznamnejšia. Z nej totiž pochádzal Vidor Csáky (1850 – 1932), ktorý v r. 1885 prišiel do Spišského Hrhova. Obdobie od jeho príchodu až po r. 1945 (keď bol majetok skonfiškovaný) môžeme označiť ako „zlatý vek“ rozvoja Hrhova, keďže práve tento rod pozdvihol a rozvinul obec po všetkých stránkach a dal jej základ pre rozvoj, ktorý trvá dodnes.

Priame spojenie medzi významným rodom a obcou sa po 2. svetovej vojne prerušilo. Koncom 20. storočia bol na krátkej návšteve vnuk grófa Vidora Gustáv.  V roku 2011 však na podnet riaditeľa miestnej základnej školy Mgr. Petra Strážika začala spolupráca s pravnukom grófa Vidora Štefanom Csákym (významným rakúskym fotografom).


Vytvorené: 9. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2019 1:58
Autor: