Navigácia

Obsah

Začína sa asistované dosčítavanie obyvateľov

Typ: ostatné
Začína sa asistované dosčítavanie obyvateľov  2Asistované sčítanie prebieha od 3. mája do 13 júna 2021. Sčítať sa je občianskou povinnosťou, no obyvatelia, ktorí sa nedokázali sčítať sami elektronickou formou, sa tak majú možnosť sčítať sa osobne, či s pomocou prideleného sčítacieho asistenta.

Po prvom elektronickom sčítaní obyvateľov, ktoré prebiehalo do konca marca, začína jeho druhá fáza a to asistované sčítanie, ktoré je určené tým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, najmä z dôvodu nemožnosti prístupu k internetu či z dôvodu iného digitálneho vylúčenia. Ide najmä o osamelých seniorov, osoby bez domova, obyvateľov v zariadeniach či marginalizované komunity. Toto asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu sa dosčítavanie obyvateľov na celom území Slovenska uskutoční v termíne od 3. mája do 13. júna 2021.
1

Dosčítať sa je možné pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci alebo za pomoci mobilného asistenta sčítania, ktorý vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate. V Spišskom Hrhove sme na účel asistovaného sčítania zriadili jedno kontaktné miesto: Obecný úrad Spišský Hrhov. Na kontaktom mieste sa obyvateľ v určenom prevádzkovom čase sčíta sám, alebo požiada o pomoc asistenta sčítania. Nie je potrebné žiadne predchádzajúce objednanie. Dôležité však je dodržať stanovené hygienicko-epidemiologické opatrenia – povinný respirátor, dištančnú vzdialenosť 2 m aj použitie dezinfekcie na ruky. Ak chcete využiť pomoc mobilného asistenta sčítania, je potrebné o to požiadať. Obec k vám domov pošle vyškoleného asistenta, ktorému môžete dôverovať. O mobilného asistenta je možné požiadať telefonicky v čase od 8:00 do 15:00 na čísle 053/4699 158 alebo aj mimo tohto času na call centre  02/20 92 49 19. Pri nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno a priezvisko osoby, ktorá má o sčítanie záujem, adresu (orientačné aj súpisné číslo), na ktorej ju má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol dohodnúť presný dátum a čas návštevy.

Pri osobnom stretnutí je rovnako  potrebné dodržiavať všetky stanovené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Nesčítanie sa je porušením zákonnej povinnosti obyvateľa.

Upozorňujeme obyvateľov, aby si dali pozor na podvodníkov a nestali sa obeťou falošných asistentov sčítania mobilného asistenta. Skutočný asistent sa vždy musí preukázať preukazom asistenta sčítania. Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku či zdraví. Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty a už vôbec od vás mobilný asistent nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne.


Vytvorené: 3. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2021 09:19
Autor: