Navigácia

Obsah

Správy

Otvorenie letnej sezóny 2019 1

Otvorenie letnej sezóny 2019

Od zajtra, 25.6.2019 (utorok), otvárame sezónu 2019 na našom kúpalisku v Spišskom Hrhove! celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 1

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči oznamuje:
v územnom obvode okresu Levoča od 14.6.2019 od 13, 00 hod. do odvolania je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.
celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor:
Nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov 1

Nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov

RVPS Poprad upozorňuje na hroziace nebezpečenstvo rozšírenia nebezpečnej nákazy Afrického moru ošípaných aj na našom území . celý text

ostatné | 1. 6. 2019 | Autor:
Taxana 3

Taxana

Zavedenie eKasy a potrebné informácie pre podnikateľov. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 1

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči Vás týmto žiada o zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich z § 16 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zákazu zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:
Kalendár separovaného zberu odpadu 2019 1

Kalendár separovaného zberu odpadu 2019

Kalendár separovaného zberu odpadu 2019 celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: