Navigácia

Obsah

Správy

3

Plošné testovanie v Spišskom Hrhove - video

Pozrite si nové video obce Spišský Hrhov, v ktorom starostka obce informuje ako prebehlo plošné testovanie obyvateľov na prítomnosť COVID-19 v Spišskom Hrhove. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:
Vybudovanie optickej siete - ul. Pisarovská 1

Vybudovanie optickej siete - ul. Pisarovská

Milí občania,
od pondelka, 26.10.2020 budú vykonávané výkopové práce spoločnosťou Spojstav s.r.o., na ulici Pisarovská, za účelom vybudovania optickej siete v našej obci. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 3

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Vážení obyvatelia,
nižšie nájdete regionálnu tlačovú správu týkajúcu sa elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:
Participatívny rozpočet 1

Participatívny rozpočet

Nová príležitosť pre občanov zapojiť sa do tvorby rozpočtu a realizácie vlastných projektov. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:
Africký mor ošípaných - registrácia chovov v celej SR - chov ošípaných vo vysoko-rizikových oblastiach - usmernenie 3

Africký mor ošípaných - registrácia chovov v celej SR - chov ošípaných vo vysoko-rizikových oblastiach - usmernenie

Vážení občania,
v súvislosti s nepriaznivým vývojom afrického moru ošípaných v pohraničných oblastiach Slovenskej republiky, Vám dávame do pozornosti Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Spišský Hrhov 1

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Spišský Hrhov

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci október 2020 bude v katastrálnom území obce Spišský Hrhov vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor:
Uverejnenie výsledkov volieb starostu obce 1

Uverejnenie výsledkov volieb starostu obce

Za starostu obce Spišský Hrhov bola dňa 3.októbra 2020 zvolená Mgr. Zuzana Kučerová s celkovým počtom platných hlasov 347.
celý text

ostatné | 4. 10. 2020 | Autor:
Elektronické sčítanie domov a bytov 4

Elektronické sčítanie domov a bytov

Vážení obyvatelia,
nižšie nájdete regionálnu tlačovú správu týkajúcu sa elektronického sčítania domov a bytov. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:
Zmena úradných hodín 1

Zmena úradných hodín

Úradné hodiny Obecného a Stavebného úradu sa už vrátili do bežnej prevádzky, avšak upravili sme pre Vás úradné hodiny, keďže našou snahou je čo najviac sa priblížiť občanom a vyhovieť ich potrebám! celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:
Aktuálne informácie o koronavíruse COVID-19 na Slovensku 1

Aktuálne informácie o koronavíruse COVID-19 na Slovensku

Všetky potrebné informácie, novinky, rozhodnutia úradu nájdete na stránke http://www.uvzsr.sk/ celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
Usmernenie k šíreniu koronavírusu 1

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade Vás z hľadiska zachovania bezpečnosti cestnej premávky s poukazom na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky t.j. chodcov žiada. celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:
Kalendár separovaného zberu odpadu 2020 3

Kalendár separovaného zberu odpadu 2020

Kalendár separovaného zberu odpadu 2020 celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:
Upozornenie na orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie 1

Upozornenie na orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie

V našej obci sa bude konať kontrola poprípade orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie.

tel. kontakt 0910 151 977
zodpovedná osoba za kontrolu a orez Fabián Kristián
celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor:
Nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov 1

Nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov

RVPS Poprad upozorňuje na hroziace nebezpečenstvo rozšírenia nebezpečnej nákazy Afrického moru ošípaných aj na našom území . celý text

ostatné | 1. 6. 2019 | Autor:
Taxana 3

Taxana

Zavedenie eKasy a potrebné informácie pre podnikateľov. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 1

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči Vás týmto žiada o zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich z § 16 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zákazu zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: