Navigácia

Obsah

Správy

Prerušenie elektrickej energie 1

Prerušenie elektrickej energie

Milí občania, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
tsp

Výberové konanie

Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

vyhlasuje výberové konanie na:

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor:
Zber bioodpadu

Zber bioodpadu v mesiaci APRÍL

Pondelkový zber biologicky rozložiteľných odpadov priamo od rodinných domov sa uskutoční 8.4.2019 a 29.4.2019. Odpad vykladajte v deň zberu v ranných hodinách do 8:00.

celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor:
Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 1

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

V dňoch 25.4. - 26.4. a 30.4.2019 je naplánované prerušenie elektrickej energie. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:
Výsledky II. kola prezidentských volieb v našej obci 1

Výsledky II. kola prezidentských volieb v našej obci

viac info v prílohe celý text

ostatné | 31. 3. 2019 | Autor:
Výsledky prezidentských volieb 2019 v našej obci 4

Výsledky prezidentských volieb 2019 v našej obci

viac inf. v prílohe celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 1

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči Vás týmto žiada o zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi vyplývajúcich z § 16 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zákazu zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:
Európsky parlament

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 4. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 10. januára 2019 vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor:
Kalendár separovaného zberu odpadu 2019 1

Kalendár separovaného zberu odpadu 2019

Kalendár separovaného zberu odpadu 2019 celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: