Navigácia

Obsah

Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Spišský Hrhov

Typ: ostatné

európsky soc. fondzamestnanosť a soc. inklúziafond sociálneho rozvoja

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Kontaktné údaje: tel.: 053/4592 238, fax: 053/4592 238, spissky.hrhov@vmnet.sk,www.spisskyhrhov.sk

Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Spišský Hrhov rozvojom a posilnením kapacít obecnej firmy

Cieľové skupiny: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít; nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania; rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky

Plánované aktivity projektu:

 • A1: posilnenie personálnej a priestorovej kapacity obecnej firmy pre rozšírenie činnosti o zamestnanecký a podnikateľský inkubátor
 • A2: príprava a realizácia vzdelávacích modulov pre zlepšenie adaptability cieľových skupín
 • A3: vytvorenie zamestnaneckého a podnikateľského inkubátora
 • A4: príprava a realizácia vzdelávania, zameraného na zamestnanie v prevádzke veľkého zamestnávateľa
 • A5: vytvorenie podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva sociálne znevýhodnených
 • Podporné aktivity
 • Riadenie projektu
 • Publicita a informovanosť

Výška nenávratného finančného príspevku: 252.532,27 EUR

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

Súbor na stiahnutie - Tlačová správa - tu ku stiahnutiu .doc, 2,29 MB

Aktualizované dňa: 8.6.2010

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Inzerát

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Spišský Hrhov rozvojom a posilnením kapacít obecnej firmy Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: Obec Spišský Hrhov, okres Levoča, Prešovský samosprávny kraj Trvanie realizácie projektu: 06/2010 – 05/2012 Výška nenávratného finančného príspevku: 252.532,27 EUR Kontaktné údaje: tel.: 053/4592 238, fax: 053/4592 238, spissky.hrhov@vmnet.skwww.spisskyhrhov.sk

Ciele projektu: Zlepšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť obyvateľov obce aktivitami existujúcej OF, vytvoriť podmienky pre poľnohospodársku výrobu sociálne znevýhodnených.

Špecifické ciele projektu:

 • ŠC1: Posilnenie personálnych a priestorových kapacít obecnej firmy pre rozšírenie činnosti o zamestnanecký a podnikateľský inkubátor.
 • ŠC2: Príprava a realizácia vzdelávacích modulov, zameraných na zlepšenie adaptability príslušníkov cieľových skupín na trhu práce.
 • ŠC3: Vytvorenie zamestnaneckého a podnikateľského inkubátora, zameraného na drevovýrobu, drevostavebníctvo, maloobchod, cestovný ruch a poľnohospodárstvo.
 • ŠC4: Vytvorenie podmienok pre tvorbu nových pracovných miest prípravou budúcich zamestnancov pre veľkého investora v obci.
 • ŠC5: Vytvorenie podmienok pre poľnohospodársku rastlinnú výrobu sociálne znevýhodnených, zameranú na podporu samozásobiteľstva.

Hlavné aktivity projektu:

 • A1: posilnenie personálnej a priestorovej kapacity obecnej firmy pre rozšírenie činnosti o zamestnanecký a podnikateľský inkubátor
 • A2: príprava a realizácia vzdelávacích modulov pre zlepšenie adaptability cieľových skupín
 • A3: vytvorenie zamestnaneckého a podnikateľského inkubátora
 • A4: príprava a realizácia vzdelávania, zameraného na zamestnanie v prevádzke veľkého zamestnávateľa
 • A5: vytvorenie podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva sociálne znevýhodnených
 • Podporné aktivity
 • Riadenie projektu
 • Publicita a informovanosť

Cieľové skupiny: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít; nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania; rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky

Spolupráca s partnermi v rámci projektu: Sociálny podnik, OZ Spiš, MVM Group Spišský Hrhov, MimoArt Spišský Hrhov, TagDesign Poprad, ÚPSVaR Levoča

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

Súbor na stiahnutie - inzerát - tu ku stiahnutiu .doc, 2,29 MB

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“


Prílohy

Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 14:30
Autor: