Navigácia

Obsah

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

Typ: ostatné

logo euloštátny znak

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

Cieľ projektu: Revitalizácia centra obce Spišský Hrhov, jej zatraktívnenie prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce.

Začiatok realizácie projektu: 10/2009

Skončenie realizácie projektu: 10/2011

Výdavky projektu a NFP: Celkové oprávnené výdavky: € 586.866,13. Nenávratný finančný príspevok: € 557.552,82.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 14:21
Autor: