Navigácia

Obsah

Projekt NICOLE

Typ: ostatné

12

Projekt NICOLE (Nové Iniciatívy a spolupráca pre miestny rozvoj)

Mnohé regióny EÚ sú relatívne ďaleko od rozvojových centier a čelia mnohým výzvam v oblastiach trvalo udržateľného miestneho rozvoja. Často chýba pokročilá technická, dopravná, sociálna a environmentálna infraštruktúra, pretrváva nedostatok pracovných miest, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, integrácia znevýhodnených na trh práce a iné funkčné schémy udržateľného miestneho rozvoja, ale chýbajú aj inovatívne riešenia v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti.

Medzi hlavné výzvy miestneho rozvoja čoraz viac patrí boj proti zmene klímy a prispôsobenie miestneho rozvoja zmenám klímy, integrácia dlhodobo zraniteľných a znevýhodnených menšín, odliv mladých ľudí, vytváranie a udržiavanie integrity miestnych orgánov a udržanie miestneho sociálneho a ekonomického rozvoja.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť povedomie a vedomosti poslancov a starostov miestnych a regionálnych samospráv a ostatných aktérov miestneho rozvoja, zlepšiť ich zručnosti v riadení miestneho rozvoja a tým zlepšiť plánovanie a realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obcí.

 

Konkrétne ciele:

1) Zvýšiť dostupnosť najlepších postupov a praktík miestneho rozvoja

2) Zlepšiť zručnosti, kompetencie, vedomostnú základňu školiteľov/pedagógov, ktorí pomáhajú zainteresovaným stranám aktívnym na miestnom rozvoji

3) Zvýšiť povedomie a kompetencie, znalosti a schopnosť aktérov miestneho rozvoja reagovať na výzvy a zmeny.

 

Cieľové skupiny:

• Tréneri, pedagógovia partnerov aktívnych vo vzdelávaní a školeniach dospelých (30 osôb)

• Miestni rozhodovatelia (starostovia, členovia rady) (300 osôb v 7 krajinách)

• Miestni zainteresovaní, ktorí sa zaujímajú o miestny rozvoj (vedúci komunity, kňazi, aktivisti mimovládnych organizácií, farmári, podnikatelia) – 70 osôb

 

Plánované aktivity:

a) identifikovať, zozbierať, spracovať, publikovať  a šíriť osvedčené postupy miestneho rozvoja ako príručku osvedčených postupov a praktík pre tých, ktorí robia rozhodnutia na miestnej a regionálnej úrovni v okrajových pohraničných regiónoch EÚ

b) pripraviť, vytvoriť a otestovať školiaci kurz pre osoby s rozhodovacou právomocou v oblastiach záujmu projektu (zmena klímy, integrácia Rómov, miestny rozvoj), na kurze zdieľať a rozširovať obohatiť schémy miestneho rozvoja o nové nápady, riešenia a postupy

c) prostredníctvom kurzu vzdelávať a informovať osoby s rozhodovacou právomocou, miestne, regionálne a národné subjekty o najlepších postupoch a riešeniach.

 

Očakávané výsledky:

a) Zvýšenie úrovne vedomostí a zručností školiteľov a pedagógov partnera

b) Zlepšenie výkonu školiteľov a pedagógov partnera pri poskytovaní školení pre dospelé cieľové skupiny

c) Zlepšenie prístupu sekundárnych cieľových skupín ku kvalitnému vzdelávaniu v oblastiach miestneho rozvoja

d) Zlepšený prístup zástupcov cieľových skupín k osvedčeným postupom vysokej kvality

e) Zlepšená spolupráca a vytváranie sietí školiteľov EÚ v oblasti školení miestneho rozvoja

 

Očakávaný vplyv:

• Zlepšený výkon a verejná integrita miestnych osôb s rozhodovacou právomocou/tvorcov politík a hýbateľov rozvoja

• Zlepšený miestny rozvoj vďaka prenosu a realizácii osvedčených postupov

• Zlepšenie životných podmienok zraniteľných a vylúčených komunít a všeobecne obyvateľov samospráv na miestnej a regionálnej úrovni

 

Profil samosprávy SK (683.97 kB)

Municipal Profile EN (797.25 kB)

Municipal Profile EN_ March 2023 (1.23 MB)

NICOLE Príručka dobrých praktík SK (4.81 MB)

NICOLE The Guidebook of best practices EN (4.3 MB)

Indikátory pre on-line tool _FINAL (67.25 kB)

NICOLE-Indicators-for-on-line-tool- FINAL (56.75 kB)

Indikátory pre on-line tool _FINAL (48.76 kB)

NICOLE-Indicators-for-on-line-tool- FINAL (57.07 kB)

AKo pripraviť Profil samosprávy (28.25 kB)

How to creat MUnicipal Profile (28.23 kB)

 


Prílohy

Vytvorené: 18. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 7. 2023 10:41
Autor: Správca Webu