Navigácia

Obsah

Pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce Spišský Hrhov

Typ: ostatné

európsky soc. fondzamestnanosť a soc. inklúzia

www.esf.gov.sk        www.iazasi.gov.sk

Názov projektu:

„Pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce Spišský Hrhov“Kód ITMS: 27120230158 Kód výzvy: ZaSI-FSR-2012/2.2/01 Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Časový rámec realizácie aktivít: 11/2014 –10/2015

Výška NFP: 66 269,64 €

„Priestor pre vašu príležitosť″

Cieľ projektu:

• zvýšiť mieru zamestnanosti v obci Spišský Hrhov formou tvorby nových pracovných miest so zameraním na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK

Špecifické ciele projektu:

• vytvoriť 7 nových pracovných miest cielene pre dlhodobo nezamestnaných príslušníkov MRK a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z obce Spišský Hrhov • zabezpečiť činnosť 1 tútora zamestnancov • individuálnym prístupom k jednotlivcom z cieľovej skupiny zabezpečiť potrebnú prípravu na uzavretie dlhodoboudržateľného pracovného vzťahu

Hlavné aktivity:

• aktivita 1: vytvorenie nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre príslušníkov MRK • aktivita 2: vyškolenie vybraných pracovníkov • aktivita 3: činnosť tútora zamestnancov

Podporné aktivity:

• riadenie projektu • publicita a informovanosť

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 14:28
Autor: