Navigácia

Obsah

Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania

Typ: ostatné

logobaner

Názov projektu

Strengthening of the capacities od individuals through establishment of the municipality social business/ Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania

Program: Erasmus+

Začiatok projektu: 1.9.2014

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Zámer projektu

Vytvoriť akreditovaný vzdelávací program v oblasti sociálneho podnikania určený pre samosprávy a prostredníctvom transformácie vzdelávacieho programu do e-verzie uverejnenej na internete vytvoriť databázu voľne šíriteľných informácií ohľadom obecného sociálneho podnikania realizovaného za účelom podpory kapacít ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie

Hlavný cieľ

Zvýšiť kvalifikačnú úroveň u min. 20 ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie prostredníctvom ich zapojenia do činností sociálnych obecných podnikov – posilniť podnikateľské zručnosti a myslenie

Cieľové skupiny

Zástupcovia obcí – hlavnou cieľovou skupinou sú zástupcovia obcí, ktoré majú záujem o založenie obecného sociálneho podniku. Hlavný dôraz kladený na obce s počtom obyvateľov do 3000 z PO, KE a BB kraja. Ľudia s nízkou mierou vzdelania zo zapojených obcí. Tvorcovia legislatívy a programov zameraných na podporu regionálneho rozvoja.

Hlavný partner

EPIC, nezisková organizácia (austrálska organizácia, ktorá ma pobočky po celej Európe), jedna z najrešpektovanejších neziskových organizácií v Austrálii, pracujúcich v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce.

Partneri projektu

  • Obec Spišský Hrhov, samospráva zriadená zo zákona, jedna z najprogresívnejších obcí na Východnom Slovensku
  • Otevřená společnost, o.p.s., spoločnosť zameraná na rovnosť príležitostí, budovanie kapacít pre mimovládne organizácie, voľný prístup k informáciám a spoluúčasť občanov na verejných záležitostiach
  • ZAVOD PREMIKI, so.p. ; Slovinsko, sociálny podnik, ktorý sa venuje ľuďom s postihnutím, ich rodinám a priateľom. Prevádzkujú profesionálne služby na slovinskej ale aj medzinárodnej úrovni.
  • Nomada, Poľsko; mimovládna organizácia, zameraná na popularizáciu a ochranu ľudských práv. Organizácia, ktorá pracuje s marginalizovanými skupinami, akými sú napríklad imigranti, cudzinci a iné menšiny.

Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 12:23
Autor: