Navigácia

Obsah

Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu obecnej firmy v obci Spišský Hrhov

Typ: ostatné

európsky soc. fondzamestnanosť a soc. inklúzia

www.esf.gov.sk   –  www.iazasi.gov.sk

Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu obecnej firmy v obci Spišský Hrhov s cieľom zlepšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti príslušníkov MRK

február 2014 – december 2015

Výška NFP: 267 907,04 €

„Priestor pre vašu príležitosť“

 

Cieľ projektu:

  • zlepšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť členov MRK prostredníctvom aktivít existujúceho obecného sociálneho podniku zameraných na prípravu na trh práce

Špecifické ciele projektu:

  • posilnenie personálnej kapacity obecnej firmy pre rozšírenie jej činnosti prostredníctvom zamestnania príslušníkov MRK
  • podporenie novoprijatých zamestnancov obecnej firmy prostredníctvom asistenčnej, tútorskej a koordinačnej činnosti

Hlavné aktivity:

  • aktivita 1: vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK
  • aktivita 2: vytvorenie nových pracovných miest „koordinátora zamestnanosti“

Podporné aktivity:

  • riadenie projektu
  • publicita a informovanosť

„Tento projekt sa realizuje vďaka podopre Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 14:26
Autor: