Navigácia

Obsah

Nová budova ZŠ - zateplenie a Budova telocvične - zateplenie

Typ: ostatné

logo

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Nová budova Základnej školy – zateplenie a Budova telocvične – zateplenie.

Cieľ projektu: Zlepšiť podmienky pre formálne, neformálne i celoživotné vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia prostredníctvom prístavby, modernizácie vybavenia základnej školy Spišský Hrhov, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepší dostupnosť výchovno-vzdelávacej inštitúcie pre MRK.

Začiatok realizácie projektu: 03/2015

Skončenie realizácie projektu: 11/2015

Výdavky projektu a NFP: Celkové oprávnené výdavky: 168 578,08 €. Požadovaná výška NFP: 160 149,18 €.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo zdrojov žiadateľa – obec Spišský Hrhov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program. http://www.ropka.sk/.


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 12:19
Autor: