Obsah

NFM

logo

Názov projektu:

„Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti„

“Exchange partners of local employment ˮ

Prijímateľ: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

https://www.spisskyhrhov.info/nfm/

http://eeagrants.org/     http://www.eeagrants.sk/

Výška projektového grantu: 72 208 €
Začiatok realizácie projektu: 1.7.2015
Termín ukončenia projektu: 30.4.2017

,,Supported by a grant from Norway”
,,Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu”
,,CO-financed by the State Budget of the Slovak Republic”
,,Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky”

,,Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou”
,,Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border”

Oznamenia o konani sa aktivit / The Notice of the activities

Oznámenie o školiacom module II. Stiahnuté: 173x

Oznámenie o školiacom module III. Stiahnuté: 173x

Oznámenie o školiacom module IV. Stiahnuté: 167x

Oznámenie o školiacom module V. Stiahnuté: 201x

Oznámenie o školiacom module VI. Stiahnuté: 169x

Oznámenie o školiacom module VII. Stiahnuté: 170x

The Exchange of employment I. Stiahnuté: 161x

The Exchange of employment II. Stiahnuté: 201x

The Exchange of employment III. Stiahnuté: 157x

The Exchange of employment IV. Stiahnuté: 154x

The Exchange of inovation technologies I. Stiahnuté: 181x

The Exchange of inovation technologies II. Stiahnuté: 165x

The Exchange of inovation technologies III. Stiahnuté: 159x

Training modul I. Stiahnuté: 151x

Training modul II. Stiahnuté: 163x

Training modul III. Stiahnuté: 156x

Training modul IV. Stiahnuté: 184x

Training modul V. Stiahnuté: 190x

Training modul VI. Stiahnuté: 173x

Training modul VII. Stiahnuté: 160x

Stránka