Obsah

NFM

logo

Názov projektu:

„Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti„

“Exchange partners of local employment ˮ

Prijímateľ: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

https://www.spisskyhrhov.info/nfm/

http://eeagrants.org/     http://www.eeagrants.sk/

Výška projektového grantu: 72 208 €
Začiatok realizácie projektu: 1.7.2015
Termín ukončenia projektu: 30.4.2017

,,Supported by a grant from Norway”
,,Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu”
,,CO-financed by the State Budget of the Slovak Republic”
,,Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky”

,,Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou”
,,Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border”

Záverečná konferencia a stretnutie partnerov

Invitation Conference 2017 Stiahnuté: 325x

Oznamenie o konferencii februar 2017 Stiahnuté: 299x

Tlačové správy

Brozura Stiahnuté: 300x

Letak Stiahnuté: 316x

Tabula Stiahnuté: 306x

Tlačová správa NFM Stiahnuté: 302x

Oznamenia o konani sa aktivit / The Notice of the activities

Information workshop II. Stiahnuté: 297x

Information workshop III. Stiahnuté: 297x

Information workshop Stiahnuté: 296x

Oznámenie o Burze inovativnych technologii I. Stiahnuté: 305x

Oznámenie o Burze inovativnych technologii II. Stiahnuté: 294x

Oznámenie o Burze inovativnych technologii III. Stiahnuté: 294x

Oznamenie o Burze zamestnanosti I. Stiahnuté: 262x

Oznámenie o Burze zamestnanosti II. Stiahnuté: 298x

Oznámenie o Burze zamestnanosti III. Stiahnuté: 295x

Oznámenie o Burze zamestnanosti IV. Stiahnuté: 309x

Oznámenie o Inf. workshope I. Stiahnuté: 278x

Oznámenie o Inf. workshope II. Stiahnuté: 292x

Oznámenie o Inf. workshope III. Stiahnuté: 284x

Oznámenie o školiacom module I. Stiahnuté: 314x

Stránka