Obsah

NFM

logo

Názov projektu:

„Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti„

“Exchange partners of local employment ˮ

Prijímateľ: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

https://www.spisskyhrhov.info/nfm/

http://eeagrants.org/     http://www.eeagrants.sk/

Výška projektového grantu: 72 208 €
Začiatok realizácie projektu: 1.7.2015
Termín ukončenia projektu: 30.4.2017

,,Supported by a grant from Norway”
,,Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu”
,,CO-financed by the State Budget of the Slovak Republic”
,,Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky”

,,Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou”
,,Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border”

Záverečná konferencia a stretnutie partnerov

Invitation Conference 2017 Stiahnuté: 245x

Oznamenie o konferencii februar 2017 Stiahnuté: 249x

Tlačové správy

Brozura Stiahnuté: 241x

Letak Stiahnuté: 258x

Tabula Stiahnuté: 251x

Tlačová správa NFM Stiahnuté: 248x

Oznamenia o konani sa aktivit / The Notice of the activities

Information workshop II. Stiahnuté: 242x

Information workshop III. Stiahnuté: 241x

Information workshop Stiahnuté: 244x

Oznámenie o Burze inovativnych technologii I. Stiahnuté: 243x

Oznámenie o Burze inovativnych technologii II. Stiahnuté: 235x

Oznámenie o Burze inovativnych technologii III. Stiahnuté: 232x

Oznamenie o Burze zamestnanosti I. Stiahnuté: 217x

Oznámenie o Burze zamestnanosti II. Stiahnuté: 243x

Oznámenie o Burze zamestnanosti III. Stiahnuté: 240x

Oznámenie o Burze zamestnanosti IV. Stiahnuté: 251x

Oznámenie o Inf. workshope I. Stiahnuté: 219x

Oznámenie o Inf. workshope II. Stiahnuté: 238x

Oznámenie o Inf. workshope III. Stiahnuté: 232x

Oznámenie o školiacom module I. Stiahnuté: 259x

Stránka