Navigácia

Obsah

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Typ: ostatné

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekteTerénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20160127021
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : február 2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: jún 2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankynenašej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Zuzana Kučerová

Terénna pracovníčka/pracovník: Mária Semanová

E- mail: kucerova@spisskyhrhov.sk, semanova@spisskyhrhov.sk

Tel. kontakt: 053/4699158, 0907 116 676

Adresa kancelárie: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 11:49
Autor: