Navigácia

Obsah

Komunitné centrum v obci Spišský Hrhov

Typ: ostatné

logo

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Spišský Hrhov

Operačný program: Regionálny operačný program

Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Oprávnené náklady: 202 363,79 €

Výška NFP: 192 245,60 €

Cieľ projektu: Vytvoriť priestor pre celoživotné vzdelávanie a kvalitné trávenie voľného času Rómov v obci Spišský Hrhov. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie.

Špecifické ciele projektu:

  • Komunitné centrum – rekonštrukcia budovy
  • Zabezpečiť materiálno-technické sprevádzkovanie KC v obci
  • Podporné aktivity

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program. http://www.ropka.sk/.


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 11:51
Autor: