Navigácia

Obsah

Cestou komunitní práce

Typ: ostatné

komunita

Reg. číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00380

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt je zaměřen na přenesení inovativních metod práce s romskými komunitami ze Slovenska a jejich aplikaci na práci s příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně (Česká republika). Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. V rámci projektu bude založeno a provozováno komunitní centrum, které se stane centrem komplexních služeb pro romské komunity se zaměřením na řešení otázky zaměstnanosti. Činnosti projektu budou zaměřeny na práci s rodinami jako celky, důraz bude kladen na získávání pracovních návyků a dalších kompetencí nezbytných k uplatnění na trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována práci s pachateli trestných činů, kterým byly uděleny alternativní tresty a těm, kteří opustili zařízení pro výkon trestu odnětí svobody s cílem získání pracovních návyků, uplatnění na trhu práce a předcházení páchání další trestné činnosti Know-how projektu bude aktivně šířeno mezi klíčové aktéry z oblasti práce s romskými komunitami a bude podporována a zintenzivňována spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v této oblasti. Výstupy projektu budou Metodika založení a provozu komunitního centra v sociálně vyloučených lokalitách a  Metodika práce s pachateli trestných činů se zaměřením na uplatnění na trhu práce. Obě metodiky budou moci využít i další organizace pracující s romskými komunitami.

Partnery projektu jsou slovenská pobočka organizace Člověk v tísni o.p.s. a slovenská obec Spišký Hrhov. Spolupracující organizací bude především Probační a mediační služba (ČR) a řada dalších organizací a institucí zabývajících se prací s romskými komunitami.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Partnery projektu jsou slovenská obec Spišský Hrhov a nezisková organizace Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko.


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 14:13
Autor: