Navigácia

Obsah

Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti

Typ: ostatné

Názov projektu: Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti

Program: SK08 Cezhraničná spolupráca

Zámer projektu

Zámerom je vytvoriť podmienky pre sieť partnerov a nezamestnaných, ktoré budú vplývať na zlepšovanie zamestnanosti Rómov, mladých nezamestnaných a ťažkozamestnateľných, v podmienkach ekonomicky slabo rozvinutých prihraničných regiónov. V konkrétnej podobe sa vďaka projektu upevní sieť partnerov pre sociálnu ekonomiku a zamestnanosť. Najpodstatnejšia časť projektu bude realizovaná v obci Spišský Hrhov – tu bude stavebne pripravený priestor pre realizáciu búrz zamestnanosti a búrz inovatívnych technológií ako aj pravidelnej práce s cieľovými skupinami. Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Hlavný partner

Obec Spišský Hrhov, samospráva; obec ktorá bola označená za jednu z najprogresívnejších obcí na Východnom Slovensku, vybudovanú a modernú nielen z hľadiska technickej infraštruktúry, ale aj vysokou úrovňou občianskej angažovanosti a participácie.

Partneri projektu

  • Bryne vidaregåande skole, Nórsko – stredná škola, partner prispeje konzultáciami o podobách sociálnej ekonomiky v Nórsku a inovatívnych spôsoboch práce s mladými nezamestnanými. Je dôležitým článkom budovania siete partnerov pre sociálnu ekonomiku medzi Slovenskými a Ukrajinskými organizáciami a inštitúciami.
  • Великоберезнянська селищна рада, Ukrajina – samospráva – partner je odborným garantom realizácie aktivít na Ukrajinskom území. Poslaním partnera je prenášať koncept sociálneho podnikania na Ukrajinu a implementovať ho v rámci svojich pomerne širokých kompetencií.
  • Maladižne obednanja “Majbutne”, Ukrajina, občianske združenie; partner bude prostredníctvom svojich odborníkov v spolupráci s expertami projektu tvoriť analýzy možností zamestnanosti na svojom území a participovať na spoločných komparatistických štúdiách.
  • Agentúra regionálneho rozvoja prešovského samosprávneho kraja, Slovensko – vďaka svojej regionálnej pôsobnosti, predovšetkým však odbornej zdatnosti je jeho úlohou poskytovať cenné rady pri realizácii aktivít. Partner je dôležitou súčasťou vytváranej siete partnerov.
  • Regionálne rozvojové partnerstvo, Veľký Šariš – občianske združenie, vďaka bohatým skúsenostiam so sieťovaním a tvorbou partnerských sietí bude partner garantom tvorby kvalitnej a udržateľnej siete partnerov pre sociálnu ekonomiku.
  • MVMgroup, s.r.o. – partner bude spoluorganizátorom burzy zamestnanosti a burzy inovatívnych technológií, kde bude jedným z hlavných aktérov.
  • Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Sp. Podhradie, rozp. org. samosp. kraja.; – partner je jedným zo zakladajúcich členov siete partnerov pre sociálnu ekonomiku.
  • Agro – Real, s.r.o., Nižné Repaše; partner bude spoluorganizátorom burzy zamestnanosti a burzy inovatívnych technológií, kde bude jedným z hlavných aktérov.
  • OZ Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, Sp. Hrhov; svojou aktívnou účasťou v prípravných i implementačných procesoch projektu bude dôležitým článkom posilňovania a udržiavania bilaterálnych vzťahov.
  • Obec Studenec, samospráva; úlohou partnera je vďaka svojej lokálnej a mikroregionálnej pôsobnosti asistovať pri realizácii aktivít, hlavne tých, ktoré sa týkajú mikroregionálneho dopadu.

Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 12:20
Autor: