Navigácia

Obsah

Mikroregión Spišská občina

 

Združenie obcí Mikroregiónu Spišská občina vznikla v roku 2003. V tomto období sa obce na Slovensku začali záujmovo združovať do celkov, ktoré chceli spoločne riešiť problémy v kultúrnej, ekonomickej, predovšetkým však environmentálnej oblasti. Pomenovanie mikroregiónu si obce vybrali na základe historických označení pre spolunažívanie susedov a pre ich spoločné zdieľanie územia či činnosti. Mikroregión Spišská občina bol od počiatku budovaný skôr na princípoch identifikovania sa spoločnými hodnotami a aktivitami ako na územnom princípe. Netvorí jednoliaty územný celok, katastre členských obcí sú v niektorých prípadoch pomerne vzdialené, avšak spoluprácou a spoločným prístupom k mnohým výzvam sú si veľmi blízke. V posledných rokoch sa spišská občina orientuje na spoločné zdieľanie aktivít v cestovnom ruchu, spoločnú propagáciu a spoluprácu v rámci využívania existujúcich služieb i vytvárania nových produktov a služieb.

 

Členovia združenia Mikroregiónu Spišská občina sa v záujme občanov zaviazali, že v rámci svojej činnosti a zverenej pôsobnosti budú:

  • Zjednocovať postup jednotlivých obci – členov združenia prei zabezpečovaní plnenia úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy
  • Obhajovať záujmy a práva svojich členov a predkladať stanoviska a návrhy riešení príslušným štátnym orgánom a inštitúciám
  • Koordinovať riešenie regionálnych problémov
  • Vytvárať podmienky pre spoločné podnikanie, vytváranie a prevádzkovanie spoločných obchodných spoločnosti, neziskových organizácií, príspevkových organizácii a ďalších zariadení
  • Organizovať spoločné stretnutia orgánov samosprávy obcí – členov združenia navzájom, ako aj stretnutí s tretími osobami v okruhu problémov, dotýkajúcich sa všetkých členov združenia

 

Obec Spišský Hrhov

Obec Klčov http://klcov.ocu.sk/sk/

Obec Domaňovce http://www.obecdomanovce.sk/

Obec Doľany http://www.obecdolany.sk/

Obec Dravce http://www.dravce.ocu.sk/

Obec Dlhé Stráže http://www.dlhestraze.sk/

Obec Baldovce http://www.spis.eu.sk/baldovce/

Obec Bijacovce  http://www.obecbijacovce.sk/

Obec Studenec http://www.studenec.ocu.sk/