Navigácia

Obsah

Marketingová štúdia


Čo je Marketingová štúdia cestovného ruchu


Marketingová štúdia cestovného ruchu je dokument, ktorý definuje vízie obce Spišský Hrhov
a mikroregiónu Spišská Občina v oblasti rozvoja cestovného ruchu:

  •  definuje vízie obce a mikroregiónu.
  • definuje ciele, opatrenia a konkrétne úlohy, ktoré v strednodobom horizonte môžu vytvoriť pevný základ pre dlhodobé aktivity v cestovnom ruchu,
  • podrobne analyzuje východiskový stav,
  • identifikuje možné rozvojové línie cestovného ruchu,
  • špecifikuje cieľové skupiny s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu.

Dokument je vlastníctvom obce a bol vypracovaný vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Pre koho je dokument určený


Štúdia je určená pre všetkých potenciálnych aktérov cestovného ruchu, predovšetkým pre:

  • podnikateľov,
  • mimovládne organizácie.

Štúdia je úzko a detaile prepojená s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a realizácia odporúčaných a plánovaných aktivít v horizonte najbližších rokov je pre obec do veľkej miery záväzná.


Vďaka tomu si existujúci či potenciálny podnikateľ môže kontinuálne pripravovať a plánovať vlastné aktivity, ktoré budú nadväzovať na zámery obce a mikroregiónu.

Realizácia opatrení


Takmer vo všetkých opatreniach navrhovaných marketingovou štúdiou sa začali podnikať prvé kroky. Za posledný polrok vzniklo niekoľko zámerov obce i podnikateľov, ktoré priamo vychádzajú z odporúčaní štúdie.


Budeme Vás o nich pravidelne informovať od doby, kedy zámery nadobudnú reálne kontúry.


Spolupráca so Sarahs Sk, n.o.
Výnimočnú prácu v tomto období vykonala naša škola v spolupráci s mimovládnou organizáciou Sarahs Sk, n.o. Inovatívnym a veľmi pútavým spôsobom ukazujú, ako je možné realizovať aktivity spojené s cestovným ruchom v premyslených a zaujímavých balíkoch organizovaných vzdelávacích modulov.

Dúfame, že tieto aktivity budú motivačné pre podnikateľov, ktorí budú v budúcnosti schopní vytvárať podobné balíčky služieb pre turistov a návštevníkov obce a mikroregiónu.

Prílohy

1. Marketingová štúdia - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,83 MB

2. Marketingová štúdia – prílohy - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,69 MB