Navigácia

Obsah

Dôležité kontakty: 

Oddelenie Telefón E-main
Zástupkyňa starostu obce   kucerova@spisskyhrhov.sk
Ekonomické oddelenie 053 4699 057 richtarcikova@spisskyhrhov.sk
Evidencia obyv., dane a poplatky 053 4297 436 spissky.hrhov@vmnet.sk
Stavebný úrad 053 4699 158 maria.marcisakova@spissky-hrhov.dcom.sk
Mzdové a personálne oddelenie   jana.kovalska@spissky-hrhov.dcom.sk