Navigácia

Obsah

Dôležité kontakty: 

Adresa: Obecný úrad

               SNP 10

               053 02 Spišský Hrhov

 

IČO: 00329592

DIČ: 2020717853

Bankové spojenie: SK 32 0200 0000 0009 2602 8592

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk

Telefón/sekretariát: 053 4592 238

 

Oddelenie Telefón E-mail

Starostka obce

Mgr. Zuzana Kučerová

0907 116 676 kucerova@spisskyhrhov.sk

Evidencia obyv., dane a poplatky, cintorínske poplatky

Ing. Erika Rímska

053 4699 158 erika.rimska@spissky-hrhov.dcom.sk

Nájom, overovanie listín a podpisov, sociálna agenda

Mária Semanová

Mgr. Ivana Farkašovská

053 4699 158

semanova@spisskyhrhov.sk

ivana.farkasovska@spissky-hrhov.dcom.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Iveta Richtarčíková

053 4699 057 richtarcikova@spisskyhrhov.sk

Mzdové a personálne oddelenie

Ing. Jana Kovalská

053 4699 057 jana.kovalska@spissky-hrhov.dcom.sk

Stavebný úrad

Mária Marčišáková

0918 672 660 maria.marcisakova@spissky-hrhov.dcom.sk

Komunitné centrum

Mgr. Ľubomíra Košutová

Mgr. Miroslava Kovalíková

Zuzana Kačová

0918 931 795 kcsp.hrhov@gmail.com

 

Úradné hodiny