Navigácia

Obsah

Vydanie prvého občianskeho preukazu

Ak chcete získať občianky preukaz, požiadajte si na obecnom úrade o potvrdenie o trvalom pobyte.  Následne si na základe tohto potvrdenia, môžete požiadať na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Levoči o občiansky preukaz.

Kedy získam prvý občiansky preukaz?

Váš prvý občiansky preukaz získate keď:

  • dovŕšite vek 15 rokov alebo
  • ak ste získali Slovenské občianstvo a ešte nemáte občiansky preukaz alebo
  • ak ste sa získali trvalý pobyt na Slovensku ešte nemáte občiansky preukaz.

Kto žiada o občiansky preukaz pri dovŕšení 15 rokov?

O vydanie pri dovŕšení 15 rokov má povinnosť požiadať:

  • rodič alebo
  • opatrovník, poručník alebo iná fyzická osoba ktorá majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo
  • pestún alebo osoba ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo
  • zariadenie v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy.

O vydanie požiadajte najskôr 30 dní pred, alebo najneskôr 90 dní po dovŕšení 15 rokov.

 

Formuláre na stiahnutie 

Poplatok

5 EUR za vybavenie potvrdenia o trvalom pobyte.

Doba vybavenia

Na počkanie.

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4297 436

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk