Rekonštrukcia a prístavba základnej školy Spišský Hrhov

Dnes je utorok 22.01.2019
logo EU logo ROP Štátny znak

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Rekonštrukcia a prístavba základnej školy Spišský Hrhov

Cieľ projektu: Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie prostredníctvom rekonštrukcie samostatného pavilónu a jeho rozšírenia prostredníctvom prístavby v školskom komplexe ZŠ v Spišskom Hrhove.

Začiatok realizácie projektu: 11/2007

Skončenie realizácie projektu: 09/2010

Výdavky projektu a NFP:
Skutočne realizované výdavky: € 499.547,81, v tom: EÚ+ŠR: € 474.570,41, VZ: € 24.977,40.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk