Podpora služieb cestovného ruchu v Mikroregióne Spišská Občina – Spišský Hrhov a okolie

Dnes je utorok 22.01.2019
logo EU logo ROP Štátny znak

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Podpora služieb cestovného ruchu v Mikroregióne Spišská Občina – Spišský Hrhov a okolie

Cieľ projektu: Zabezpečiť zlepšenie konkurencieschopnosti a vybavenosti územia Mikroregiónu spišskej občiny prostredníctvom infraštruktúry cestovného ruchu.

Začiatok realizácie projektu: 03/2011

Skončenie realizácie projektu: 01/2013

Výdavky projektu a NFP:
Celkové oprávnené výdavky: € 182.900,00. Nenávratný finančný príspevok: € 173.755,00

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk